Vergoedingen fysiotherapie

Tarieven

TARIEVEN FYSIOMAATWERK  2024

Behandeling Fysiotherapie  45,-

Behandeling Manuele Therapie, Dry Needling, Geriatrie of Oedeem  60,00

Fysiotherapeutisch Consult  78,-

Screening: (indien geen verwijzing)  20,-

Intake en onderzoek (incl screening)  83,-

Intake en onderzoek (met verwijzing) 63,-

Consult Echografie  83,-

Eenvoudig rapport  45,-

Uitgebreid rapport 85,-

Toeslag behandeling aan huis € 21,-

Toeslag buiten reguliere werktijd 16,-

Telefonisch consult  20,-

Meervoudige zorg (lange zitting)  60,-

Niet nagekomen afspraak  32,-

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed uit de aanvullende verzekering. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Kijk hiervoor op de polisvoorwaarden van uw verzekering. Daarnaast wordt een gedeelte vergoed uit de hoofdverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 en aandoeningen van de chronische lijst:

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering of, indien u niet voldoende verzekerd bent, zelf betaald moeten worden. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Vergoeding bekkenfysiotherapie

Heeft u urine-incontinentie? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

Contracten Zorgverzakeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een (plus) contract.
De wettelijke eigen bijdrage is uitsluitend van toepassing op behandelingen die uit de hoofdverzekering vergoed worden.