Kwaliteits register

Kwaliteitsregister

Het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie ) heeft een kwaliteitsregister opgesteld.

Alle therapeuten van Fysiomaatwerk Heeswijk staan geregistreerd in dit kwaliteitsregister.

Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:

- werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
- staan ingeschreven in het BIG-register
- nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
- jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
- hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
- onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF