Manuele Lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage

De manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek, die gekenmerkt wordt door handgrepen die, met lage druk aangebracht, in een voortdurende, ritmische bewegin uitgevoerd worden.

Doel is om de functie van het lymfesysteem op een adequate manier te ondersteunen oftewel de afvoer van het lymfevocht te bevorderen. De behandeling bestaat verder, naast het geven van voorlichting en advies, uit oefentherapie.

Lymfoedeem is een aandoening die wordt veroorzaakt door het niet goed functioneren van het lymfestelsel. De productie van lymfevocht en de afvoer ervan raken uit balans en daardoor ontwikkelt zich een lymfoedeem. Dit kan een aangeboren afwijking, bijv. als er in aanleg te weinig lymfevaatjes aanwezig zijn; dit noemen we primair lymfoedeem. Het kan ook ontstaan als gevolg van een medisch (vaak oncologische -zoals bijv. borstamputatie-) behandeling, het zogenaamde secundaire lymfoedeem.

De aandoening kenmerkt zich door een dikke arm of dik been. De klachten die hierbij kunnen optreden zijn o.a. vermoeidheid, een zwaar gevoel, pijn en beperking bij het bewegen. Daarnaast kunnen er ten gevolge van de lymfoedeem, huidafwijkingen en infecties ontstaan.

De behandeling vindt plaats op verwijzing van een arts en wordt volledig vergoed door ziektekosten verzekeraars. Doordat genezen van lymfoedeem niet mogelijk is zal de behandeling zich richten op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem. Hierdoor verbetert het bewegen van de dikke arm of been. Ter ondersteuning van de behandeling worden vaak elastische kousen toegepast.

Lees ook