Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op klachten die verband houden met het werk van de individuele werknemer. De arbeidsfysiotherapeut en de cliënt werken samen aan het voorkomen van verzuim of aan het snel weer terugkeren naar de werkplek. In een behandeltraject komen niet alleen de lichamelijke stoornissen of beperkingen aan bod, maar wordt ook gekeken naar de samenhang tussen klachten en het functioneren op de werkplek.
Werkfactoren die geanalyseerd zullen worden:
-Werktaken
-Werktijden
-Werkdruk
-Werkplek
-Werkwijze / houding
Naast een fysiotherapeutische behandeling kan de arbeidsfysiotherapeut gebruik maken van:
-Een werkplekonderzoek
-Een trainingsprogramma
-Een instructietraining op de werkplek
De arbeidsfysiotherapeut wordt hoofdzakelijk ingeschakeld bij arbeidsgerelateerde klachten. Er wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van de fysieke klachten, maar ook aan het elimineren van werkfactoren die deze klachten kunnen doen ontstaan of in stand houden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neemt contact op met: Paul Hoevenaars 0413-291431 of paulhoevenaars@fysiomaatwerk.nl