Klachten regeling

Klachtenregeling

Kwaliteit en goede dienstverlening zijn belangrijke begrippen bij Fysiomaatwerk Heeswijk.

Mocht u toch een klacht hebben, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

U kunt deze klacht melden middels een brief, een mail of per telefoon aan de directie van Fysiomaatwerk Heeswijk, te weten Dhr. Heijmans, Mevr. Borsje of Dhr. Hoevenaars.

Bij Fysiomaatwerk Heeswijk hebben we een klachtenregeling om eventuele klachten zo goed als mogelijk af te handelen.

Mocht u na afhandeling van deze klacht nog niet tevreden zijn over het beloop hiervan, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van het KNGF. Deze is te downloaden van de website van het KNGF.