Tilcursus

Tiltraining

Met name in de bouw, zorg, productie en logistiek bestaan de werkzaamheden deels uit het tillen. Een verkeerde tiltechniek kan leiden tot klachten en daarmee tot verzuim. Een tiltraining is daarom een uitstekend preventief middel om klachten en verzuim te verminderen c.q. te voorkomen. Onze tiltraining bestaat zowel uit een theoretisch als een praktijkgedeelte.
Aan bod komen onder andere:
-Waardoor ontstaan klachten?
-Wat moet ik doen als ik klachten heb?
-Welke vormen van fysieke belasting bestaan er?
- Met welke vormen van fysieke belasting heb ik op mijn werk te maken?
-Hoe ga ik met deze vormen van fysieke belasting om?-Wat is een goede houding tijdens het tillen?
-Hoe kan ik dit omzetten in mijn werksituatie?

Een goede training is MAATWERK. Daarom wordt de training helemaal gespecificeerd naar de situatie in uw bedrijf of werkomgeving. Bent u geïnteresseerd: Neem contact op met Paul Hoevenaars onder telefoonnummer 0413-291431 of per mail: paulhoevenaars@fysiomaatwerk.nl

Lees ook