Werkplek onderzoek

Werkplek onderzoek

Een werkplekonderzoek is bedoeld om klachten te voorkomen of om een situatie te creëren waarin eventuele klachten kunnen herstellen. Na het werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Hiermee kunt u direct de klachten bij uw medewerkers en het verzuim verminderen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de productiviteit en tevredenheid onder de medewerkers. Waar bestaat het werkplekonderzoek uit?
Tijdens het werkplekonderzoek vindt er een beoordeling plaats op 5 hoofdgebieden:
-Werktaken
-Werktijden
-Werkdruk
-Werkplek
-Werkwijze
De medewerker en de leidinggevende krijgen na het onderzoek een instructie en een rapportage waarin alle verbeterpunten staan vermeld.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Paul Hoevenaars op telefoonnummer 0413-291431 of per mail: paulhoevenaars@fysiomaatwerk.nl