Privacy reglement

Privacyreglement

Persoonlijke en medische gegevens die voor uw behandeling relevant zijn, zullen worden genoteerd in een elektronisch patiënten dossier.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop toepasbaar.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Wij zijn wettelijk verplicht uw dossiergegevens minstens 15 jaar te bewaren.