Arbeids-reïntegratie

Arbeids re-integratie

Verzuim is een grote onkostenpost voor bedrijven. Vooral langdurig zieken kunnen een groot probleem zijn voor een bedrijf. Hoe langer de werknemer verzuimt, hoe moeilijker is de weg terug naar de werkplek. Een re-integratie programma is erop gericht om de verzuimende werknemers terug te kunnen laten keren naar de werkplek. Middels een mono- of een multidisciplinaire aanpak zal de werknemer getraind worden. Getracht wordt om de werknemer hiermee weer belastbaar genoeg te kunnen krijgen om zijn / haar dagelijkse werkzaamheden weer te kunnen volbrengen.Bij een re-integratie programma zal altijd eerst een intake worden gehouden. Tijdens deze intake zal worden bekeken of de desbetreffende in aanmerking komt voor het programma en welke interventie op hem / haar van toepassing kan zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Hoevenaars via telefoonnummer 0413-291431 of per mail: paulhoevenaars@fysiomaatwerk.nl